مرکز خرید گوسفند زنده، فروش و عرضه بهترین قیمت دام در تهران

بررسی موارد مهم در پرورش مرغ

نویسنده : alivesheep
تاریخ ثبت : 20 دی ، 1399

پرورش مرغ 

در دهه های گذشته کشورها پیشرفت قابل توجهی در تولید گوشت مرغ داشته اند. با توجه به جوجه های مرغوب، تجهیزات، واکسن ها و داروهایی که در دسترس هستند تولید و پرورش مرغ به طور قابل توچهی پیشرفته داشته است. میزان تولید گوشتی نیز در حال حاضر با سرعت رشد سالانه حدود 15 در حال رشد می باشد. کشاورزی و دامپروری در سیاست های ملی کشور ها واقتصاد آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مرغ و خروس زنده

مزایای پرورش مرغ

 • سرمایه گذاری اولیه اندکی پایین تر از سرمایه گذاری در کشاورزی است.
 • دوره رشد فقط 6-7 هفته است.
 • جوجه های گوشتی از بازده تبدیل خوراک بالایی برخوردار هستند.
 • بازگشت سریع سرمایه 
 • تقاضا برای گوشت طیور بیشتر نسبت به گوشت گوسفند و بز

نژاد های مختلف مرغ 

صدها نژاد مختلف مرغ وجود دارد. هزاران سال است که این پرندگان به عنوان خوراک اصلی استفاده می شوند و نژاد های قابل توجه ای مثل عوامل جغرافیایی، ویژگی های خاص، خصوصیات جسمی و رفتاری آن ها را از هم متمایز کرده است.
خصوصیات جسمی برای تشخیص نژاد ها عبارتنداز :
اندازه، رنگ، میزان پر، رنگ تخم مرغ، تعداد انگشتان پا، نوع گوشت و... تعیین کننده نوع و نژاد این پرندگان می باشد. 
چندتا از محبوب ترین و بهترین نژاد ها برای پرورش مرغ را بررسی می کنیم.

نژاد مرغ آمریکایی 

 • مرغ نیوهمپشایر New Hampshire
 • مرغ White Plymouth Rock
 • مرغ قرمز جزیره رود Rhode Island Red
 • مرغ وایاندوت Wyandote II

نژاد مدیترانه ای مرغ 

این نژاد در سبک وزن بودن و کیفیت خوب تخم مرغ پیشرو هستند مهم ترین این نژاد عبارتند از:
Leghorn
Minorca
Ancona

پرورش مرغ

نژاد انگلیسی مرغ 

نژاد انگلیسی به خاطره ترد بودن گوشت و طبخ خوبی که دارد به شدت محبوب می باشد که عبارتنداز :

 • استرالورپ Australorp
 • Sussex
 • Orphington

نژاد آسیایی مرغ 

آنها دارای بدن های بزرگ و درشت استخوان هستند پاهای پر دار و گوشت ضعیفی دارند. این نژاد عبارتنداز :

 • Asil
 • کاداکنات بورسا Kadacknath Bursa

دلالیل اصلی پرورش مرغ 

مرغ ها به دلیل تخم و گوشت آنها پرورش می یابند. به همین ترتیب، آنها به عنوان مرغ از نوع تخم مرغ و مرغ از نوع گوشتی طبقه بندی می شوند. مرغ های تخم مرغ از انبارهایی تشکیل شده اند که برای تولید تخم ایجاد شده است و برای هدف اصلی تولید جوجه ها برای تولید نهایی تخم مرغ برای مصرف انسانی نگهداری می شوند.
نژادهای مرغ از نوع گوشت در درجه اول شامل جوجه های گوشتی، طبخ گوشت، نوع گوشت و سایر مرغ های نوع گوشت است. در اینجا جوجه های گوشتی و مرغ های دیگر برای گوشت آنها پرورش می یابد. جوجه های گوشتی برای رشد سریع از نظر ژنتیکی انتخاب می شوند و به جای تخم مرغ به عنوان مثال برای گوشت پرورش می یابند.

پرورش طیور زنده

برای خرید طیور زنده به صورت آنلاین با همکاران ما تماس حاصل نمایید.

6LeqQBciAAAAAOTmEiSOf1o6d6Sk5ceWF8MIClo1