دلیل پشم چینی گوسفند

وجود کثافت، مدفوع، علوفه، خار یا مادهٔ خارجى در پشم سبب کاهش ارزش اقتصادى پشم مى‌شود. به کار بستن اصول صحیح مدیریت در طول سال سبب تمیز شدن و تمیز نگهداشتن تارهاى پشم مى‌شود. گوسفند اغلب در شروع بهار پشم‌چینى مى‌شود. پشم چینى یک شغل تخصصى است و احتیاج به مهارت دارد. عمل پشم‌چینى باید در محل تمیزى انجام بگیرد. چندین ساعت قبل از پشم‌چینى گوسفند زنده  به حیوان آب و غذا ندهید و باید پشم را به‌صورت یک تکه از حیوان جدا کرد. در موقع پشم‌چینى نباید حیوان را زخمى نمود. فروش گوسفندانى تهران که پشم رنگى دارند جدا کنید و در آخر سر پشم آنها را بچینید. حیوانات یکساله نیز باید جدا شده و جداگانه پشم آنها چیده شود.
پشم‌هاى نازک، ضخیم، رنگى و کوتاه باید جدا از بقیه دسته‌بندى بشوند. اگر مقدار زیادى مواد خارجى در یک نقطه از بدن حیوان وجود دارد، جدا کرده و جداگانه بسته‌بندى کنید.
پشم را در یک جاى تمیز و خشک تا فروش نگهدارى کنید، هرگز براى بسته‌بندى و انبار کردن پشم از کیسه‌هاى پلاستیکى استفاده نکنید.